Йога стречинг

Какво е йога

Думата "йога" е санскритски термин и означава „съюз, свързване, обединяване“. Йога е начин на живот, който контролира ума и тялото и улеснява съюза между физически, умствени и духовни ползи. Йога е систематизирана от Maharishi Patanjali в първото систематично представяне на йога , наречено Yoga Sutrа. 

Има няколко различни вида йога : Раджа йога, Хатха йога, Карма йога, Крия йога, Бхакти йога, Тантра йога, Кундалини йога, Мантра йога, Джнана йога, Нада йога, Янтра йога.

Йога е наука, която ни дава методология за премахване на дефектите и слабостите и за достигане състояние на съвършенство, свобода и свръх-съзнателно благоденствие. Състояние, което е съюз с Абсолюта. 

Йога дава възможност последователите й да достигнат съвършен контрол над физическото тяло, ума и сетивата. 
Йога е търсене на истината. Тя издига към духовни висини. Тази форма на себе-образование се нарича йога. Последователят на йога спазва законът на умереността по всяко време. Той взема средния път. Той не измъчва тялото си, но регулира своето хранене и спане. Той регулира своето приказване и работа. 
Йога е вашето уникално наследство. Следвайте този път постепенно и устойчиво. Нищо не може да бъде достигнато за една нощ. Но устойчивата практика ще дари огромна благодат за продължително време. В йога има едно несравнимо единство и лечебна стойност, все още недостигната от съвременната медицинска наука. 
Практиката на йога не е в противоположност на никоя религия. Тя не се противопоставя на никоя свещена църква. Тя е чисто духовна и универсална в своите учения. Тя не противоречи на ничия искрена вяра. 
Йога не изисква от вас да се отвърнете от живота, тя изисква да одухотворите живота си. Стъпка по стъпка йога носи физическо и духовно развитие. А накрая, йога дава възможност на последователя да достигна щастлив съюз с върховното същество. Тя става състояние наречено nirvikalpa samadhi (реализиране на Абсолюта). 
Приложете упорито себе-запитване и медитация. Бъдете бдителни. Бъдете старателни. Заменете мислите и желанията за света със свети желания. Заменете несвещените мисли със свещени мисли. Във вас има огромен океан от знание. Разкрийте се. Станете освободена душа.

Източник: БФЙ

За разписание на часовете по йога, вижте графика